Iza vela

Posebnost mladine nošnje se ogleda naročito u narodnom verovanju, prema kom neki elementi  oglavlja simbolizuju zaštitu tela  od loših uticaja. 

Verovalo se dakle da, koristiti oglavlja crvene boje ili skrivati lice mlade ispod velova i tkanina, predstavlja deo svadbenog rituala koji je imao dvojno značenje : sa jedne strane zaštititi mladu, dok sa druge istaći prelaz iz statusa mlade u status udate žene. Na taj način oglavlje postaje vizuelni simbol novog društvenog statusa žene .