Ko su one?

Text
Text


Virdžine (Zaklete device)

Sagledavajući društevne odnose iz perspektive roda u prvi plan dolazi različitost i specifičnost jednog pola u odnosu na drugi , a polne odnose, razlike i konflikte možemo posmatrati ne samo kao proizvod datog društvenog konteksta već i kao elemente koji kostituišu, pokreću i oblikuju datu društvenu stvarnost.

Identitet se zasniva na strastvenim odnosima pojedinca sa "drugim" pojavama koji potenciraju razlike i potencijalno destabilizuju individualni identitet. Možemo zaključiti da se identitet gradi kroz spoznaju sebe ali se afirmiše u odnosu na okruženje, a njegove osnovne karaktersitike su višeslojnost i promeljivost. Za pojedinca identitet nije samo spajanje društvenih uloga i pripadnosti već može biti shvaćen kao dinamična celina u kojoj različiti elementi deluju komplementarno ili konfliktno.

 Patrijarhalno i tradicionalno društvo na prostorima Balkana u kojem je reporodukcija muškog potpomstva sama esencija njegovog održavanja i postojanja, pretvaranjem nedostojne ženske dece u mušku, ispravlja naraušenu ravnotežu u društvu i na taj pomalo avangardni način opire se izumiranju tradicionalnog načina života. Preuzimajući karakateristike drugog roda ne menjajući pol, Virdžine na Balkanu, poput Hidžri u Indiji prelaze u kategoriju trećeg roda.

Subverzivna moć trećeg roda je narušavanje stabilnosti svih identiteta, a kada se treći rod obuče tradicionalnom nošnjom, pitanje identiteta postaje sve komplikovanije. Predstvaljanje u muškoj i ženskoj narodnoj nošnji Balkana Virdžine formiraju vizuelni nesklad, koji potencira postojeću nestabilnost i krhkost individualnog identiteta.