Identitet

Text
Text


Kosa čini sastavni deo fizičkog identiteta ali i globalnog, samim tim predstavlja odraz koji svako od nas ima o sebi. Može nas podsetiti na žice, užad, ili mostove koji se protežu u različitim pravcima: ka drugima, ka sebi ka sopstvenoj slici.
Nije slučajno da se različiti oblici gubitka kose vezuju za lične gubitke, stvarne ili izmišljene, rastanak sa onom vrstom vezanosti koju individua smatra vitalnom. Cilj ovog umetničkog projekta je ukazati na krhskost individualnog identiteta u odnosu na kolektivni a ujedno i pitanje o tome "šta gradi naš identitet"?