Instalacije

Text
text


Instalacije su važan deo mog umetničkog rada, koje govore o kolektivnom sećanju jednog naroda u odnosu na identitet pojedinca. Dominaraju radovi isheklani kosom, prikazani u prostoru.  Detalj koji je prikazan na slici, je deo site-specific instalacije u prostoru "Kod kuće" (At home) koja je  usmerena ka analizi kuće i kućne atmosfere kao nesigurnog mesta.

Pretpostavljajući da je "dom" više mentalni nego fizički prostor, u ovoj instalaciji je dočaran sa nekoliko ključnih elemenata smeštenih u potpuno nesvakidašnji prostor. Dok prisustvo tapeta daje utisak poznate kućne atmosfere i sigurnosti, rupe od metaka i sami metci evociraju na pretnju i opasnost, ukazujući na krajnji smisao ovog dela a to je da domaća (kućna) atmosfera, koja predstavlja sigurnost i utočište, može biti često podvrgnuta opasnosti koja narušava stabilnost svakodnevnog života.