Slike

Text
Text


Moji umetnički radovi teže ka tome da evidentiraju neprimetnu nit koja spaja kolektivnu memoriju i identitet. Upravo na spoju ova dva složena koncepta zasniva se moj umetnički rad, slike koje podsećaju na, sa jedne strane vizantijske ikone veoma prisutne u srpskoj religioznoj tradiciji, dok sa druge strane, statičnom pozom daju utisak jedne vojske.
Bitan simbol identiteta prikazan uz pomoć elemenata narodne nošnje koja je slikarski istražena kroz najmanje detalje, predstavlja jak i nepromenljiv spomenik kolektivnog sećanja.