"Zid sećanja"

Text


Izložba "Zid sećanja ", 2013.  godine, Galerija Atrijum Biblioteke Grada Beograda.

"Prva samostalna izložba slikarke Ivane Bukovac u Srbiji pod nazivom “Zid sećanja”, priređena je u Galeriji Atrijum Biblioteke grada Beograda, od 23. Septembra do 10. Oktobra 2013.  godine. Autorka je izložila najnovije radove koje čine portreti  frontalno naslikanih žena u slikovitim narodnim nošnjama, izražajnog I toplog kolorita, sa zagonetnim izrazima lica i statičnom pozom, ostavljajući utisak jedne vojske i jednog naroda.

Naročita pažnja posvećena je odeći koja je značajni kulturni fenomen, vezan za društvo i za samog pojedinca. A ujedno svedoči o elementima života kroz istoriju. Narodna nošnja se uklapa u sliku određenog kraja i predstavlja jedan od dometa narodnog stvaralaštva. Na slikama, narodna nošnja je slikarski istražena do najmanjih detalja, kao jedno od karakterističnih obeležja, koje određuje etnički identitet osobe i njenu pripadnost jednom narodu.

Njena funkcija je da ukaže na društveni, socijalni status, određeno geografsko područje i epohu. Tako nošnja na ženskim portretima dobija karakter uniforme, i podseća nas na bogatu srpsku tradiciju. Ženski likovi predstavljeni su u tradicionalnoj elegantnoj odeći, bogato ukrašenoj vezom i čipkom, sa rafiniranim detaljima tradicionalnih nošnji. Upotreba frontalnog ženskog portreta, podseća na drevne ikone vizantijske tradicije, ali prikazane na savremeni način.

Koncept izložbe zasniva se na povezanosti kolektivne memorije i identiteta, i povratak elemenata tradicije koja karakteriše jednu naciju. Poseban segment izložbe predstavljaju radovi od kose, isheklani od kosa različitih osoba, koji izražavaju i simbolizuju odnos između sećanja i ljudi koji su deo njega. "

Izvor teksta: Ivanka Lazović, Kustos Galerija Atrijum, Biblioteka Grada Beograda.